Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach

Termomodernizacja budynków „kuchnia-hotel” i „hospicjum” Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.

Koszt całkowity zadania – 226 329,66 zł
Dotacja WFOŚiGW – 57 642,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW – 115 294,26

Partnerzy

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy