Zatrudnimy lekarzy specjalistów, pielęgniarkę/pielęgniarza - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Zatrudnimy lekarzy specjalistów, pielęgniarkę/pielęgniarza 18.09.2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie

Podlaskim PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób

wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

(możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji specjalizacji) oraz lekarzy o

specjalności neurolog, medycyna ratunkowa, pediatria, nefrologia,

anestezjologia i intensywna terapia, medycyna rodzinna, neonatologii,

rehabilitacja medyczna, położnictwo i ginekologia, dermatologia i

wenerologia. Dodatkowe informacje w zakładce ogłoszenia lub bezpośrednio

w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu: Sekretariat – 25 781 73 00,

Dział Kadr i Płac – 25 781 73 02.

Lekarz neurolog

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza w trakcie

specjalizacji z neurologii (możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji specjalizacji).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie,

kontrakt).

Uwaga !

Umożliwiamy również robienie specjalizacji z neurologii. Dodatkowo szkolenia z EMG, EEG, USG Dopler.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu:

Sekretariat – 25 781 73 00,

Dział Kadr i Płac – 25 781 73 02.

Lekarz medycyny ratunkowej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zatrudnienie na

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu:

Sekretariat – 25 781 73 00,

Dział Kadr i Płac – 25 781 73 02.

Lekarz chorób wewnętrznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza w

trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych (możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji

specjalizacji). Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

(umowa zlecenie, kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu:

Sekretariat – 25 781 73 00,

Dział Kadr i Płac – 25 781 73 02.

Lekarz anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie,

kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu:

Sekretariat – 25 781 73 00,

Dział Kadr i Płac – 25 781 73 02.

———————–

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym pielęgniarkę/pielęgniarza. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl lub osobiście w sekretariacie dyrekcji SP ZOZ.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac oraz pod nr telefonu: (25) 781 73 04, (25) 781 73 02

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy