Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia MR - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia MR 09.09.2022