Dostawa materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawa aparatu nerkozastępczego. - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Dostawa materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawa aparatu nerkozastępczego. 12.11.2021