Dzierżawa 13 szt. aparatów do hemodializy wraz z dostawą materiałów zużywalnych. - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Dzierżawa 13 szt. aparatów do hemodializy wraz z dostawą materiałów zużywalnych. 06.08.2021