Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital – VI piętro

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
W ramach OIT prowadzone jest leczenie interdyscyplinarne chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z wykorzystaniem ciągłego monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz inwazyjnych technik terapeutycznych wspomagających podstawowe czynności życiowe.
Świadczenia z zakresu anestezjologii odbywają się w ramach Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć oraz wszystkich oddziałów szpitalnych i obejmują przygotowanie, kwalifikowanie i prowadzenie znieczuleń u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym i diagnostycznym a także prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Oddział Intensywnej Terapii posiada cztery stanowiska do leczenia chorych, wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami.
Znieczulenia wykonywane są na trzech salach operacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz jednej sali na Trakcie Porodowym.

Kontakt

Ordynator nr. tel: 25 781 73 63
Lekarze nr. tel: 25 781 72 96
Oddziałowa nr.tel: 25 781 72 97
Posterunek nr. tel: 25 781 72 94

Personel oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Ewa Seredziuk-Łada
lekarz – Koordynator Oddziału
lek. med. Lazkin Ahmad
lekarz
lek. med. Grażyna Grenda
lekarz
lek. med. Marek Wrześniewski
lekarz
lek,. med. Edyta Stasiak-Kazberuk
lekarz
lek. med. Piotr Witkowski
lekarz
lek. med. Grzegorz Kazberuk
lekarz
lek. med. Andrzej Ptak
lekarz
lek. med. Mateusz Błoński
lekarz
lek. med. Artur Sopiński
lekarz
mgr piel. Agata Siemieniuk
pielęgniarka oddziałowa
Zatrudnimy diagnostów laboratoryjnych *** *** Pilnie zatrudnimy lekarzy do pracy w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy