Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital – II piętro

Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jest pełnoprofilowym oddziałem prowadzącym diagnostykę oraz leczenie pacjentów ze schorzeniami narządów wewnętrznych.

Oddział posiada 64 łóżka chorych, w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Medycznego z odrębnym dyżurem pielęgniarskim.

W oddziale wykonywana jest:

  • diagnostyka kardiologiczna- EKG, EKG met.Holtera, ECHO serca, próby wysiłkowe, TILT- test, 24-godzinny rejestrator ciśnienia tętniczego,
  • diagnostyka pulmonologiczna- spirometria, tomografia klatki piersiowej, rtg klatki piersiowej,
  • diagnostyka gastroenterologiczna- gastroskopia, kolonoskopia, usg jamy brzusznej, tomografia jamy brzusznej,
  • diagnostyka endokrynologiczna- tomografia komputerowa, MRI, usg tarczycy, oznaczenie poziomów hormonów,
  • diagnostyka radiologiczna układu kostno- stawowego.

Na potrzeby oddziału wykonuje się badania laboratoryjne w szerokim zakresie.

Dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji specjalistów zatrudnionych w innych oddziałach- neurologicznym, chirurgicznym, nefrologicznym, ginekologicznym, rehabilitacyjnym, OIOM.

Pacjentom wymagającym dalszego leczenia w ośrodkach wysokospecjalistycznych, uzgadniamy przyjęcie w celu kontynuacji diagnostyki i leczenia.

Pacjenci wymagający hospitalizacji przyjmowania są na bieżąco, bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Kontakt

Sekretariat nr. tel/fax: 25 781 72 31
Ordynator nr. tel: 25 781 72 30
Lekarze nr. tel: 25 781 72 40 lub 25 781 72 41
Oddziałowa nr.tel: 25 781 72 35 lub 25 781 72 36
Posterunek nr. tel: 25 781 72 33 lub 25 781 72 32
Pracownia holterowska nr. tel: 25 781 72 38
Pracownia Badań Wysiłkowych nr.tel: 25 781 72 39
Pracownia echokardiografii nr. tel: 25 781 73 75

adres e-mail: interna@spzozsokolow.pl

Personel oddziału chorób wewnętrznych

lek. med. Cezary Popowski
lekarz, p.o. Ordynatora oddziału
lek. med. Jolanta Zabielska-Pierzchlewska
lekarz
led. med. Agnieszka Niewiadomska
lekarz
lek. med. Aneta Kisielińska
lekarz
lek. med. Zbigniew Piotrowski
lekarz
lek. med. Michał Koszarski
lekarz
lek. med. Mateusz Kraska
lekarz
Katarzyna Izdebska
pielęgniarka oddziałowa
Anna Tarapata
pielęgniarka oddziałowa
Zatrudnimy diagnostów laboratoryjnych *** *** Pilnie zatrudnimy lekarzy do pracy w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy