Pracownia USG

Szpital – II piętro

Kontakt

Pracownia USG przy Oddziale Zewnętrznym nr. tel: 25 781 73 75
Pracownia USG przy Pracowni RTG nr. tel: 25 781 72 27

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 8:00 – 18:00