Zarządzenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zdnia 30.12.2021r. dotyczy: aktualizacji cennika SPZOZ w Sokołowie Podlaskim od dnia 01.01.2022 r.

Cennik

Zarządzenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w sprawie zmiany w cenniku usług świadczonych w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim