Cennik

Zarządzenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w sprawie zmiany w cenniku usług świadczonych w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim