Zarządzenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.05.2023 r. dotyczy: aktualizacji cennika SPZOZ w Sokołowie Podlaskim od dnia 15.05.2023 r.

Cennik – opłaty za przechowywanie zwłok