Telefony wewnętrzne

Centrala telefoniczna szpitala nr. tel: 25 781 72 00

I piętro

Kierownik 25 781 73 27, 25 781 25 34
Statystyka i Dokumentacja Medyczna 25 781 73 26
Kierownik 25 781 73 21
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego 25 781 73 19
Sekcja Zamówień Publicznych 25 781 73 70
Zaopatrzenie 25 781 73 20
Główny księgowy 25 781 73 10
Z-ca głównego księgowego 25 781 73 12
Kasa 25 781 73 11, 25 781 25 92
Księgowość materiałowa 25 781 73 13
Księgowość koszty 25 781 73 14

II piętro

Kancelaria 25 781 73 00
Fax 25 787 60 83
Dyrektor 25 781 73 01
Z-ca ds. Lecznictwa 25 781 73 03
Kancelaria – St. Inspektor ds. socjalnych 25 781 72 23
Naczelna Pielęgniarka 25 781 73 04
Specjalista ds. p. poż. obronnych i ochr. inf. niejawnych 25 781 73 05
Inspektor ds. BHP 25 781 73 06
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 25 781 72 72
Kierownik 25 781 73 02
Kadry 25 781 73 07
Płace 25 781 73 16

Parter

Informacja 25 781 73 09
Informacja 25 781 73 53
Informacja 25 781 73 53
Poradnia 25 781 73 73
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy