Oświadczenie o dostępności

Serwis www.spzozsokolow.pl został zaprojektowany w taki sposób, żeby był możliwy do obsłużenia przez jak największą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które mają na celu zwiększenie dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze zapraszamy do kontaktu.

Zgodność ze standardami

Serwis www.spzozsokolow.pl jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis www.spzozsokolow.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis www.spzozsokolow.pl spełnia także zapisy dokumentów:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Nasz serwis jest całkowicie rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS bądź NVDA. Pełna obsługa serwisu komfortowa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis wyposażony został w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Są to:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy