Ogłoszenie o zatrudnieniu

Fizjoterapeuta (nierozstrzygnięte – brak ofert)

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Nierozstrzygnięte – brak ofert

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Dietetyk

Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyka (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta (rozstrzygnięte)

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania:

Pani Katarzyna Kruczko


Dietetyk (unieważnione)

Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyka (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

zostało unieważnione, ze względu na to, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyła: Pani Agnieszka Krystyna Motylewska- Kowalec.


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Dietetyk

Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyk (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 07.01.2019r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 24 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 01.12.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 25 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

Pliki do pobrania


Lekarz

Wybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Fizjoterapeuta

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 15.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

Pliki do pobrania


Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (unieważnione)

Wybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 – „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

Pliki do pobrania


Dietetyk (rozstrzygnięte)

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Dietetyka, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r. do dnia 31.12.2020r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

Pliki do pobrania

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

najkorzystniejsze oferty złożone przez Panią Paulinę Wałachowską-Steć oraz Panią Marię Ślepowrońską.

W ramach prowadzonego postępowania ofertowego złożyli:

  • Pani Paulina Wałachowska-Steć
  • Pani Maria Ślepowrońska

Fizjoterapeuta (rozstrzygnięte)

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

Pliki do pobrania

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Panią Aleksandrę Rogozińską.

W ramach prowadzonego postępowania oferty złożyli:

  • Pani Aleksandra Rogozińska

Partnerzy

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy