Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup aparatury medycznej w ramach projektu…

Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup aparatury medycznej 2 w ramach projektu…

Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy