Modernizacja własnego ujęcia wody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą „Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Koszt całkowity zadania – 249 999,00 zł
Dotacja WFOŚiGW – 124 999,50 zł
Pożyczka WFOŚiGW – 74 999,70 zł

Partnerzy

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy