Otwarcie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 20.10.2023

Przy naszym szpitalu powstał parterowy budynek o powierzchni 2180 m2. Jest to zadanie pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim” realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiatu Sokołowskiego, dotacji celowanych ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych
SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.
Jest to nowoczesny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy na 80 miejsc, w którym będziemy zapewnić opiekę pacjentom przewlekle chorych wymagającym całodobowej opieki w wyspecjalizowanych oddziałach. Obecnie funkcjonujący ZOL ma 45 łóżek i znajduje się na V piętrze budynku głównego naszego szpitala. Obecnie w ZOL mamy pełne obłożenie. Wciąż mamy długą kolejkę oczekujących.
W dn. 10.10.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku. W obecności gości ks. bp. Tadeusza Pikusa, senatora Waldemara Kraski, posła Krzysztofa Tchórzewskiego, dyrektora Mazowieckiego Oddziału Województwo NFZ Zbigniewa Terek, Starosty Sokołowskiego Elżbiety Sadowskiej przecięto symboliczną wstęgę i poświęcono budynek.
Całość inwestycji będzie opiewała na 12 mln zł. Przed nami uzyskanie kontraktu z NFZ oraz zapewnienie pomieszczeń.
Inwestycja jest ogromna, ale warta naszych wspólnych starań. Nowy budynek ZOL będzie wszystkim służył przez długie lata.
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy