Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT 26.09.2022