Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.000 000,00 - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.000 000,00 28.04.2022