Oddział Chirurgii Ogólnej

Szpital – V piętro

W oddziale chirurgii ogólnej wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje onkologiczne (nowotwory tarczycy, jelita grubego wykonywane zarówno metodą otwartą jak i laparoskopową, nowotwory żołądka oraz nowotwory piersi – zabiegi oszczędzające i odjęcie piersi).
Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób tarczycy, pęcherzyka żółciowego (operacje laparoskopowe), przepuklin pachwinowych i brzusznych (metody beznapięciowe oraz laparoskopowe z zastosowaniem siatek) i żylaków kończyn dolnych.
Poza działalnością operacyjną do Oddziału przyjmowani są pacjenci wymagający leczenia zachowawczego chorób chirurgicznych lub szybkiej diagnostyki ( tomografia komputerowa, USG, gastroskopia, kolonoskopia)
Oddział pełni stały 24 godzinny dyżur.
W szpitalu działa Poradnia Chirurgiczna, która przyjmuje chorych w celu kwalifikacji do leczenia operacyjnego, kontroli po zabiegach operacyjnych, a także zajmuje się pacjentami wymagającymi chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego (konieczne skierowanie od lekarza POZ).
Z przykrością informujemy że w szpitalu pomimo wielokrotnych starań ze strony Dyrekcji placówki nie ma poradni urazowo – ortopedycznej.
W Poradni Chirurgicznej porad udzielają lekarze oddziałowi.
Oddział we współpracy z doświadczonymi w chirurgii onkologicznej lekarzami prowadzi poradnię chorób sutka.
Czas oczekiwania na planowa operację nie przekracza 2-3 tygodni. W przypadku chorób nowotworowych chorzy są przyjmowani na bieżąco.

Kontakt

Sekretariat nr. tel/fax: 25 781 72 81 lub 25 781 72 85
Ordynator nr. tel: 25 781 73 80
Lekarze nr. tel: 25 781 72 82
Oddziałowa nr.tel: 25 781 72 84
Posterunek nr. tel: 25 781 72 86 lub 25 781 72 87
Poradnia chirurgiczna nr. tel: 25 781 73 41

Personel oddziału chirurgii ogólnej

lek. Bogdan Adamski
p.o. Ordynatora
lek. Tadeusz Włochyński
lekarz
lek. Tadeusz Ciołkowski
lekarz
lek. Robert Najfeld
z-ca ordynatora oddziału
lek. Katarzyna Omelańczuk
lekarz
lek. Natalia Rudasz
lekarz rezydent
piel. Hanna Truszkowska
pielęgniarka oddziałowa

Lekarze współpracujący z oddziałem

lek. Jarosław Puścion
lekarz
lek. Sławomir Klepacki
lekarz
lek. Andrzej Mydlak
lekarz
lek. Grzegorz Mikiciuk
lekarz
lek. Piotr Lewczuk
lekarz
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy