Oddział Nefrologii / Stacja Dializ

Szpital – I piętro

Stacja dializ została otwarta w marcu 1990 roku. Oddział Dializ funkcjonuje od 1994 r. W 2004 roku na bazie istniejącego Oddziału Dializ powstał Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ.
W stacji dializ prowadzone jest przewlekłe leczenie nerkozastępcze dla około 65 pacjentów. Ponadto wydzielone jest stanowisko dla ostrych dializ. Stacja dializ wyposażona jest w aparaty firmy Gambro.
Oddział Nefrologiczny posiada 6 łóżek, przeznaczonych do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nefrologicznymi. W Oddziale Nefrologicznym i Stacji Dializ pełnione są całodobowe dyżury lekarskie. Stale współpracujemy z Instytutem Transplantologii oraz Klinikami Chirurgii AM w Warszawie. Prowadzimy kwalifikację chorych do zgłoszenia do przeszczepu nerki i trzustki.
W szpitalu funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna, czynna 3 razy w tygodniu.

Pozostały personel: 20 pielęgniarek, 1 sekretarka medyczna

Ilość łóżek : 6
14 stanowisk dializacyjnych: – 13 przewlekłych w tym 2 dla zakażonych HBV i HCV, 1 dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek.

Kontakt

Sekretariat nr. tel: 25 781 72 25
Lekarze
nr. tel: 25 781 72 20
Oddziałowa
nr. tel: 25 781 72 21
Posterunek nr. tel: 25 781 72 24
Serwis – technik nr. tel: 25 781 72 22
Poradnia nefrologiczna nr. tel: 25 781 72 26

adres e-mail: nefrologia@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

Lek. med. Marek Papliński
lekarz – p.o. ordynatora oddziału
lek. med. Patrycja Traskowska
lekarz
lek. med. Jerzy Juźwiuk
lekarz
lek. med. Bartosz Ostapczuk
lekarz
lek. med. Marek Wrześniewski
lekarz
lek. med. Ignacy Jarzyło
lekarz
lek. med. Tadeusz Grochowiecki
lekarz
lek. med. Renata Grot
lekarz
lek. med. Zbigniew Gałązka
lekarz
lek. med. Andrzej Drozdowski
lekarz
lek. med. Wojciech Kucejko
lekarz
mgr piel. Wojciech Rusiniak
Pielęgniarz Oddziałowy
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy