Oddział Neurologiczny

Szpital – I piętro

Oddział Neurologiczny liczy 32 łóżka, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego z możliwością monitorowania parametrów życiowych pacjentów.
W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego ( zaburzenia mózgowego krążenia krwi włącznie z udarami mózgu i przemijającymi epizodami niedokrwiennymi, padaczka, bóle głowy, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby demielinizacyjne oraz zapalne). Oddział dysponuje zapleczem diagnostycznym umożliwiającym wykonanie badań RTG, tomografii komputerowej, EEG, EMG, USG, panelu badań laboratoryjnych. W koniecznych przypadkach korzystamy także z badań metodą rezonansu magnetycznego w pracowniach w Siedlcach lub w Warszawie.
Oddział Neurologiczny dysponuje własnym gabinetem rehabilitacji i fizykoterapii co przy bliskiej współpracy z Oddziałem Rehabilitacji pozwala na wczesne uruchomienie pacjentów i skrócenie czasu pobytu w oddziale.
Współpracujemy z Klinikami Neurochirurgicznymi i Chirurgii Naczyniowej w celu zapewniania konsultacji i możliwości przekazania chorych do kontynuacji leczenia.

Kontakt

Sekretariat nr. tel/fax: 25 781 72 14
Ordynator nr. tel: 25 781 72 10
Lekarze nr. tel: 25 781 72 11
Oddziałowa nr. tel: 25 781 72 12
Posterunek nr. tel: 25 781 72 13
Sala „R” nr. tel: 25 781 73 82
Pracownia EEG nr. tel: 25 781 72 15

adres e-mail: neurologia@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

lek. med. Adam Kościukiewicz
lekarz
lek. med. Artur Koza
lekarz
lek. med. Agnieszka Jezierska – Ostapczuk
lekarz
lek. med. Tetiana Davydenko
lekarz
lek. med. Dariusz Kolasiński
lekarz
lek. med. Paweł Gutowski
lekarz
mgr piel. Hanna Saczuk
pielęgniarka oddziałowa
ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy