Oddział Noworodkowy

Szpital – III piętro

Jesteśmy oddziałem I poziomu referencyjnego, tzn. zajmujemy się zdrowym noworodkiem. Hospitalizujemy noworodki w systemie „rooming-in”, tzn. matka przebywa z dzieckiem od urodzenia do wypisu. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem noworodków czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Lekarz specjalista neonatolog obecny jest przy każdym porodzie. Oddział zapewnia całodobową opiekę neonatologa oraz diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną. Ściśle współpracujemy z Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka o III stopniu referencyjności, zlokalizowanym na IV piętrze oraz ze specjalistycznymi oddziałami noworodkowymi w Warszawie. Do transportu wewnątrzszpitalnego i międzyszpitalnego dysponujemy specjalistycznym sprzętem i karetką „N”

W oddziale prowadzimy badania przesiewowe, obejmujące wszystkie noworodki :

 • przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca
 • przesiewowe badanie słuchu
 • badanie przesiewowe w kierunku wrodzonych wad metabolizmu (fenyloketonuria, hipotyreoza, mukowiscydoza i inne).

Ponadto wszystkim noworodkom zapewniamy wykonywanie czynności profilaktycznych, zgodnych z aktualnymi zaleceniami:

 • profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K,
 • profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka,
 • szczepienia ochronne zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Personel naszego oddziału udziela fachowych porad z zakresu karmienia naturalnego – najzdrowszego sposobu żywienia niemowląt.

ILOŚĆ ŁÓŻEK – 11 w jedno- i dwuosobowych salach i sali obserwacyjnej

SPRZĘT:

 • 3 stanowiska noworodkowe wyposażone w Neopuff, 1 stanowisko z respiratorem w sali porodowej,
 • 3 inkubatory zamknięte
 • 2 lampy do fototerapii
 • 4 pulsoksymetry
 • 1 aparat EKG
 • aparat do badania słuchu
 • pompa strzykawkowa
 • bilirubinometr -aparat do przezkórnego pomiaru poziomu bilirubiny
 • elektroniczne wagi noworodkowe

Kontakt

Ordynator nr. tel: 25 781 72 44
Posterunek nr. tel: 25 781 72 46

adres e-mail: neonatologia@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

lek. med. Ewa Ługowska-Pilip
lekarz – kierownik oddziału
lek. med. Anna Bala
lekarz
lek. med. Melania Pełczyńska
lekarz
lek. med. Urszula Skibniewska
lekarz
lek. med. Teresa Dąbrowska
lekarz
lek. med. Olha Binkovska
lekarz
mgr piel. Barbara Sójka
pielęgniarka oddziałowa
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy