Oddział Noworodkowy

Szpital – III piętro

Jesteśmy oddziałem I poziomu referencyjnego, tzn. zajmujemy się zdrowym noworodkiem. Hospitalizujemy noworodki w systemie „rooming-in”, tzn. matka przebywa z dzieckiem od urodzenia do wypisu. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem noworodków czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Lekarz specjalista neonatolog obecny jest przy każdym porodzie. Oddział zapewnia całodobową opiekę neonatologa oraz diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną. Ściśle współpracujemy z Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka o III stopniu referencyjności, zlokalizowanym na IV piętrze oraz ze specjalistycznymi oddziałami noworodkowymi w Warszawie. Do transportu wewnątrzszpitalnego i międzyszpitalnego dysponujemy specjalistycznym sprzętem i karetką „N”

W oddziale prowadzimy badania przesiewowe, obejmujące wszystkie noworodki :

 • przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca
 • przesiewowe badanie słuchu
 • badanie przesiewowe w kierunku wrodzonych wad metabolizmu (fenyloketonuria, hipotyreoza, mukowiscydoza i inne).

Ponadto wszystkim noworodkom zapewniamy wykonywanie czynności profilaktycznych, zgodnych z aktualnymi zaleceniami:

 • profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K,
 • profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka,
 • szczepienia ochronne zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Personel naszego oddziału udziela fachowych porad z zakresu karmienia naturalnego – najzdrowszego sposobu żywienia niemowląt.

ILOŚĆ ŁÓŻEK – 11 w jedno- i dwuosobowych salach i sali obserwacyjnej

SPRZĘT:

 • 3 stanowiska noworodkowe wyposażone w Neopuff, 1 stanowisko z respiratorem w sali porodowej,
 • 3 inkubatory zamknięte
 • 2 lampy do fototerapii
 • 4 pulsoksymetry
 • 1 aparat EKG
 • aparat do badania słuchu
 • pompa strzykawkowa
 • bilirubinometr -aparat do przezkórnego pomiaru poziomu bilirubiny
 • elektroniczne wagi noworodkowe

Kontakt

Ordynator nr. tel: 25 781 72 44
Posterunek nr. tel: 25 781 72 46

adres e-mail: neonatologia@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

lek. med. Ewa Ługowska-Pilip
lekarz – kierownik oddziału
lek. med. Anna Bala
lekarz
lek. med. Melania Pełczyńska
lekarz
lek. med. Urszula Skibniewska
lekarz
lek. med. Teresa Dąbrowska
lekarz
mgr piel. Barbara Sójka
pielęgniarka oddziałowa