Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia

Szpital – IV piętro

Oddział funkcjonuje od 03.01.1991roku. Posiada III stopień referencyjności w ramach trójstopniowej opieki neonatologicznej. Do oddziału przyjmowane są chore noworodki i wcześniaki urodzone zarówno w naszym szpitalu, jak również kierowane z innych oddziałów i POZ oraz potrzebujące dalszej opieki po leczeniu klinicznym. W oddziale zatrudnionych jest 6 lekarzy. Razem z najwyżej wykwalifikowanym zespołem pielęgniarskim, tworzymy specjalistyczny i doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski.

Zajmujemy się leczeniem stanów patologicznych okresu noworodkowego, m.in.:

  • zaburzeniami oddychania wymagającymi wentylacji mechanicznej lub nieinwazyjnego wsparcia oddechowego,
  • wrodzonymi i nabytymi infekcjami,
  • żółtaczkami okresu noworodkowego,
  • diagnostyką wad wrodzonych

Ponadto wykonujemy:

  • całodobową diagnostykę laboratoryjną,
  • diagnostykę rtg i usg przyłóżkową,
  • żywienie pozajelitowe,
  • transfuzję wymienną i uzupełniającą krwi,
  • monitorowanie czynności życiowych,
  • specjalistyczny transport wewnątrzszpitalny

Oddział realizuje program przesiewowego badania słuchu i wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca.

Hospitalizacja pacjentów odbywa się przy zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu, m.in.:

inkubatory, inkubator transportowy, respiaratory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu: SIPAP, Infant flow, kardiomonitory, pulsoksymetry, przyłóżkowy aparat rtg i usg, lampy do fototerapii, „ciepłe gniazdka”, aparat ekg, pompy strzykawkowe.

Ilość miejsc: 9, w tym: 5 stanowisk intensywnej terapii, 4 łóżka w systemie rooming in, umożliwiającym nieodpłatny pobyt matki z dzieckiem zapewniający ciągłość karmienia piersią.

Noworodki objęte są opieką ambulatoryjną w szpitalnej Poradni Neonatologicznej, w której odbywa się kontrola poszpitalna, dalsza diagnostyka i leczenie.

Oddział współpracuje z oddziałami klinicznymi m.in. IPCZD, WUM, IMiDz w Warszawie. Personel lekarski i pielęgniarski stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia wewnątrzoddziałowe, uczestnictwo w sympozjach i webinariach prowadzonych przez wiodące ośrodki i eksertów w dziedzinie neonatologii w Polsce. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z neonatologii, dysponuje 3 miejscami, umożliwia odbycie stażu podyplomowego i kierunkowego dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i położnictwie.

Szpital zapewnia międzyszpitalny transport N, karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Nadzór nad przewożonym pacjentem pełni wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski, złożony z personelu oddziału.

Kontakt

Gabinet lekarski nr. tel: 25 781 72 53

Punkt pielęgniarek nr. tel: 25 781 72 54

Gabinet pielęgniarki oddziałowej nr.tel: 25 781 72 55

adres e-mail: neonatologia@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

lek. med. Ewa Ługowska-Pilip
lekarz – kierownik oddziału
lek. med. Anna Bala
lekarz z-ca kierownika oddziału
lek. med. Teresa Dąbrowska
lekarz
lek. med. Urszula Skibniewska – Bielawska
lekarz
lek. med. Melania Pełczyńska
lekarz
lek. med. Olha Binkovska
lekarz
mgr piel. Barbara Sójka
pielęgniarka oddziałowa
*** Ponawiamy ogłoszenie Konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Pediatrycznego*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy