Oddział Rehabilitacji

Szpital – III piętro

Kontakt

Sekretariat nr. tel: 25 781 72 51
Ordynator
nr. tel: 25 781 72 47
Lekarze nr. tel: 25 781 72 48
Oddziałowa nr. tel: 25 781 72 49
Posterunek nr. tel: 25 781 72 50

adres e-mail: rehabilitacja@spzozsokolow.pl

Personel oddziału

lek. med. Dorota Gromysz – Koza
lekarz – p.o. ordynatora oddziału
lek. med. Aneta Kisielińska
lekarz
lek. med. Adam Oskędra
lekarz
mgr piel. Renata Sójka
pielęgniarka oddziałowa
mgr Małgorzata Karakula
kierownik fizjoterapeutów

Witamy na stronie Oddziału Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług medycznych w zakresie rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji w ramach pobytu dziennego. Na naszej stronie umieściliśmy wszelkie informacje o Oddziale.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna, o wysokich i wciąż podnoszących kwalifikacjach:

 • Lekarze specjaliści w zakresie:
  • rehabilitacji medycznej
  • chorób wewnętrznych
 • Zespół magistrów , techników fizjoterapii i masażysta
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Neurologopeda,
 • Psycholog,
 • Wykwalifikowany personel pielęgniarski

W strukturze Oddziału funkcjonuje:

 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Cele rehabilitacyjne osiągamy poprzez zabiegi rehabilitacyjne:

 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Psychoterapia i logoterapia dla pacjentów z uszkodzeniem OUN
 • Masaż leczniczy

Kwalifikację do leczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Ogólnoustrojowej i Dziennej przeprowadza Ordynator Oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz.
Kwalifikacje odbywają się w karzą środę godz. 10:00-12:00 na Izbie Przyjęć SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim Pacjent zgłasza się z aktualnym skierowaniem do Oddziału zgodnym z wytycznymi NFZ i dokumentacją dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, dokumentacja radiologiczna). Skierowanie jest ważne miesiąc od daty wystawienia.

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

W oddziale prowadzimy terapię pacjentów z zaburzeniami powstałymi na skutek uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Do Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej przyjmowani są pacjenci skierowani z Oddziałów:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Chorób Wewnętrznych
 • Neurologii
 • Neurochirurgii
 • Chirurgii Ogólnej
 • Ortopedii i Traumatologii
 • Chorób Zakaźnych

Z Poradni:

 • Neurologicznej
 • Neurochirurgicznej
 • Urazowo-Ortopedyczna
 • Poradni Rehabilitacyjnej

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze Oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza Poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Świadczenia rehabilitacyjne w warunkach oddziału dziennej rehabilitacji kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.
Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego Oddziału:

 • Urazowo-Ortopedycznego
 • Chirurgicznego
 • Neurochirurgicznego
 • Neurologicznego
 • Reumatologicznego
 • Chorób Wewnętrznych
 • Onkologicznego
 • Ginekologicznego
 • Urologicznego
 • Rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej

Z Poradni:

 • Rehabilitacyjnej
 • Urazowo-Ortopedycznej
 • Neurologicznej
 • Reumatologicznej
Baner - odcinek pielęgniarski. Jedna z pielęgniarek idzie korytarzem.
*** Ponawiamy ogłoszenie Konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Pediatrycznego*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy