Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Szpital – V piętro

Kontakt

Sekretariat nr. tel: 25 781 73 88
Posterunek nr. tel: 25 781 72 80

adres e-mail: zolsek@spzozsokolow.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego udzielane są pod numerami telefonów podanymi powyżej.

lek. Barbara Koszarska-Dumała
Jadwiga Czapska
pielęgniarka oddziałowa

Zarejestruj się on-line do Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zarejestruj się on-line otwiera się w nowym oknie

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https)

Po zalogowaniu się do systemu e-Rejestracja i pomyślnej weryfikacji tożsamości użytkownika w placówce SPZOZ, będzie możliwy podgląd wyników badań diagnostyki obrazowej wykonanych w naszej placówce

Wnioski o przyjęcie do ZOL należy składać do sekretariatu Zakładu VI piętro bloku łóżkowego.

  • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska
  • rehabilitacja
  • pomoc w nauce samoobsługi przydatnej po powrocie do domu
  • domowe posiłki
  • serdeczna i przyjazna atmosfera
  • opieka duszpasterska

Zakład Opiekuńczo Leczniczy z siedzibą w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim jest placówką stacjonarną, zapewniającą podopiecznym czasową, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską, przeznaczony dla pacjentów, którzy ukończyli proces leczenia szpitalnego, wymagających ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie w/g skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Zakładu Opieki Leczniczej przyjmowani są pacjenci posiadający ubezpieczenie, pobierający renty, emerytury lub korzystający z dofinansowania przez pomoc socjalną.

Do dokumentów należy dołączyć ostatnią decyzję organy emerytalno – rentowego, ksero dowodu osobistego i ostatnich kart informacyjnych.

Na karcie oceny świadczeniobiorcy /Skala Barthel/ niezbędna jest pieczęć podmiotu leczniczego w lewym górnym rogu karty oceny.

Dokumenty o przyjęcie należy złożyć bezpośrednio w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (sekretariat VI piętro bloku łóżkowego) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy